Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Misja Stowarzyszenia


Nadrzędnym celem życia każdej jednostki ludzkiej jest dążenie do zrozumienia
- zrozumienia ludzi, z którymi obcujemy na co dzień,
zrozumienia ludzi, których spotykamy przypadkiem,
zrozumienia występujących wokół nas zjawisk, a co za tym idzie,
zrozumienia samego siebie, jako części wszechświata.

Skupienie i praca z tą świadomością
daje znaczne większą szanse na właściwe,
czyli harmonijnie  ułożone z naturą, istnienie.

Przyjmując, że każdy człowiek jest częścią CAŁOŚCI,
trudno wyobrazić sobie pełne istnienie jednostki bez rozumienia CAŁOŚCI.

Jest oczywiście wiele dróg realizacji idei poznania
- każdy znaleźć powinien właściwą sobie.

Poprzez realizację koncertów,
wystaw,
warsztatów,
spotkań filozoficznych,
pokazów filmowych
czy performance osób reprezentujących różne kultury,
różne sposoby podejścia do życia, mających za sobą różny bagaż doświadczeń,
dokonuje się autentyczny rozwój ludzi biorących udział w tych zdarzeniach.