Organizator

Stowarzyszenie artystyczne MÓZG

Współorganizator

Partnerzy

  • image
  • image
  • image
  • image

zadanie współfinansowane z budżetu
miasta Bydgoszczy  oraz samorządu
województwa Kujawsko - pomorskiego

(Bydgoszcz / Berlin)

Czwartek 7 listopada
godz. 24.00
MÓZG

Grzegorz Pleszyński

Tytuł instalacji video: Narodziny Życie Śmierć
Video tryptyk: zapis 3 performances z lat 1996 - 2008.

Poszukuję najstarszych punktów wiedzy jako źródeł naszych emocji i kultury.
Punkty przekształcają się najpierw w znaki a potem w obrazy.
My jesteśmy cudzymi obrazami noszonymi przez cale nasze życie.
Tryptyk ten to zapis prób uwolnienia się z form narzuconych przez kulturę i cywilizacje.

Grzegorz Pleszyński - artysta i pedagog, zajmuje się między innymi takimi dziedzinami sztuki, jak performance, instalacja, video art. Z wielką pasją i umiejętnością tworzy sztukę z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar działań artystycznych, przekazując im swoje przesłanie o harmonii człowieka z innymi ludźmi, naturą i kosmosem. Pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach, za swoją dziesięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Wraz z Henrykiem Narewskim działa około 20 lat w Bydgoskim Areszcie Śledczym i innych placówkach penitencjarnych. „Harmonia Sztuki – Harmonia Świata” jest akcją mającą na celu poszukiwanie poprzez sztukę własnej tożsamości i przywrócenie ludziom poczucia przynależności do społeczeństwa. Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem. Współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi. Jest autorem wielu projektów artystycznych z ludźmi niepełnosprawnymi, między innymi w bydgoskiej szkole dla osób niedowidzących.

Uczy dzieci i młodzież, za co nagrodzony został nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i nagrodą Kuratora Oświaty. Od 1999 roku jest dyrektorem bydgoskiego oddziału Międzynarodowego Muzeum Artystów (International Artists Museum). Był współorganizatorem Konstrukcji w Procesie 2000 pod nazwą „Ta Ziemia Jest Kwiatem”.

Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. „Antydepresyjna Szkoła”. Odbyło się już 11 edycji tego wydarzenia. Wzięło w nich udział około 1000 szkół podstawowych i średnich z Polski i zagranicy. Prowadzi warsztaty i prelekcje o sztuce i jej filozoficznych odniesieniach do współczesności.

http://www.youtube.com/watch?v=s_yFjY1cDic