Nawer vs Temporary Space Design

stanowi interakcję pomiędzy dżwiękiem, płaską grafiką malowaną na ścianie oraz wizualizacją - mappingiem 3D.

Projekt jest poszukiwaniem przestrzeni i głębi w płaskiej z założenia grafice, stanowi próbę ożywienia obrazu i wprowadzenia do statycznej formy wrażenia ruchu i dynamiki tworząc tym samym złudzenie trójwymiarowości.

Ostatnio realizowane projekty:

2011 - Glasgow | Recoat Gallery - Rudimentary Perfection - group show
2011 - Berlin | superplan at formaganda - instalation
2011 - Paris | artaq 2011 street art awards - nomination
2011 - Cracow | fabric - instalation | nawer vs temporary space design
2011 - Lyon |galerie confluences - group show
2011 - Warsaw | rempex gallery - group show
2010 - Cracow | fabric - instalation | nawer vs temporary space design
2010 - Berlin | stattbad - group show
2010 - Paris | espace beaurepaire - group show
2010 - Paris | artaq 2010 street art awards - nomination
2010 - Gdansk | tuse wystaw | famous icons- solo show
2010 - Warsaw | skwer | designers toys ii - group show

Sponsorzy: