Essi Kausalainen

Studiowała sztukę performance i teorię performance w Akademii Sztuk w Turku oraz Fińskiej Akademii Teatralnej.

Od 2000 roku Kausalainen jako performerka bierze udział w licznych festiwalach na całym świecie (Europa, Azja, Ameryka). Zrealizowała 3 wystawy indywidualne w Helsinkach (2007, 2008 i 2010).


Interesuje mnie ludzkie ciało/człowiek w relacji z przestrzenią, która go otacza. W swoich pracach poruszam fizyczne doświadczenie bytu (ciało jako przestrzeń, ciało jako akcja, ciało jako tożsamość).

Bazują one często na wolnym procesie tworzenia (stawania się). Budują poetycki język obrazów, gestów i przestrzeni - język, który zaprasza publiczność do łagodnego i spokojnego dialogu

- mówi Essi Kausalainen, autorka prac performance, instalacji, rysunku i video.

Sponsorzy: