Verena Stenke
Andrea Pagnes

s i n ∞ f i nprzedstawia dwójkę performerów wędrujących wszerz i wzdłuż sfer życia, opowiadających nie o tym, z czego składają się najdalsze zakątki świata, lecz jakie one wywołują w człowieku myśli.

Artystyczny projekt filmowy s i n ∞ f i n składa się z różnych etapów czerpiących z tzw. live art. Dwie bezimienne postaci przemierzają przepełnione wizjami i wspomnieniami struktury przestrzeni wewnętrznych. Sekwencje snu przeplatają się z codzienną rzeczywistością i napotykają na tło Patagonii i Północnych Indii. Postaci krążą i zaczynają postrzegać siebie jak obcych, którzy zostają zatrzymani i wciągnięci do wspólnego procesu komponowania opowieści. Tekst filmu jest swoistym strumieniem świadomości.

www.sinfin-themovie.de

Sponsorzy: