You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Krzysztof Gruse

performance

26.11.2009 thursday, 18:00, Mózg


Krzysztof Gruse (born in 1957, Bydgoszcz) ? painter, poet.

Author of 4collections of poems: ?Wszystko jedno?(Bydgoszcz 1996), ?Wiersze wojenne?(Warsaw 1997), ?Fosforyzujący pies?(Siedlce 2007) and ?Wiersze średnie?(1996), so far not published. Co-founder of artistic group Bydgoszcz School (Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz, Zbigniew Zieliński). Author of ?Teoria Średniości?, to which he published an introduction in a book issued by Brain club in year 2000. Currently he lives in Bohum (Germany), where he also co-creates the local artistic scene. (Rottstrasse Gallery 5, FKT-Freies Kunst Territorium). If you would try to amass many years of activities of Gruse in just one sentence, you could say that he?s interested in straining the being by the non-being.

Absurdity of existence, rapture and melancholy, these two states are places where the author of poster named ?To sit and to look?(?Siedzieć i patrzeć?) may be met.

Krzysztof Gruse (ur.1957, Bydgoszcz) ? malarz, poeta.

Autor czterech tomików wierszy; ?Wszystko jedno?(Bydgoszcz 1996), ?Wiersze wojenne? (Warszawa 1997), ?Fosforyzujący pies? (Siedlce 2007) oraz dotychczas nie wydane ?Wiersze Średnie ?(1996). Współzałożyciel grupy artystycznej  Szkoła Bydgoska (Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz, Zbigniew Zieliński). Autor ?Teorii Średniości? do której wprowadzenie opublikował w książeczce wydanej przez klub Mózg w roku 2000. Obecnie mieszka w Bochum (Niemcy), gdzie również współtworzy lokalną scenę artystyczną ( Galeria Rottstrasse 5, FKT-Freies Kunst Territorium). Gdyby próbować jednym zdaniem określić wieloletnie zajęcia

Gruse, można by powiedzieć, że zajmuje go napięcie bytu przez niebyt.

Absurd istnienia, zachwyt i melancholia, te dwa stany są miejscem, gdzie można spotkać autora plakatu pt: ?Siedzieć i patrzeć?.


Krzysztof Gruse (born in 1957, Bydgoszcz) ? painter, poet.

Author of 4 books of poems: ?Wszystko jedno?(Bydgoszcz 1996), ?Wiersze wojenne?(Warsaw 1997), ?Fosforyzujący pies?(Siedlce 2007) and ?Wiersze średnie?(1996), so far not published. Co-founder of artistic group Bydgoszcz School (Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz, Zbigniew Zieliński). Author of ?Teoria Średniości?, to which he published the introduction in book issued by Brain club in year 2000. Currently he lives in Bohum (Germany), where he also co-creates the local artistic scene. (Rottstrasse Gallery 5, FKT-Freies Kunst Territorium). If you would try to phrase many years of activities of Gruse in just one sentence you could say that he?s interested in straining the being by not-being.

Absurdity of existence, rapture and melancholy, these two states are places where the author of poster named ?To sit and to look?(?Siedzieć i patrzeć?) may be met.