Zrealizowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy

GŁÓWNY ORGANIZATOR FESTIWALU
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE MÓZG

współorganizator:

sponsorzy:

patronat medialny:

KONTAKT

Stowarzyszenie Artystyczne Mozg
ul Gdanska 10, 85-006 Bydgoszcz
Tel/fax: +4852 3455195

Slawek Janicki - dyrektor festiwalu: slawek@mozg.art.pl tel: +48661574508

Artur Mackowiak - koordynator: artur@mozg.art.pl tel: +48503626699

Joanna Kotwicka - koordynator: mala-asia@o2.pl tel: +48504591511

Zbigniew Zielinski - szef promocji: zbyziel@mozg.art.pl +48889991443