SYLVIE COURVOISIER
& IKUE MORI
(Szwajcaria/Japonia)

TOMASZ PAWLICKI